Υπολογισμός μορίων (νέο σύστημα)

Επιλογή προσανατολισμού