Τεστ γνώσεων Βιολογίας

Ερωτήσεις Εξάσκησης

Ερωτήσεις
Συμπλήρωσης κενού ΚΕΕ και Βιβλίου
Στοιχεία Ερώτησης
Κεφάλαιο 5. Μεντελική κληρονομικότητα
Α/Α Ερωτήσεις
Μόρια Μονάδες
Επίπεδο
Πηγή
Η Επίδοσή σου
Η Βαθμολογία σου Σύνολο Βαθμών
Η Απόδοσή σου
Ο χρόνος σου
Απάντηση