1. Οδηγίες χρήσης του μικροσκοπίου για την παρατήρηση μικροσκοπικών παρασκευασμάτων

Από το ΕΚΦΕ Σερρών, ένα βίντεο για τη χρήση του μικροσκοπίου

2. Παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση

Από το ΕΚΦΕ Σερρών

3. Παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών

Από το ΕΚΦΕ Σερρών

4. Μετουσίωση των πρωτεϊνών

Από το ΕΚΦΕ Σερρών

5. Δράση Ενζύμων

Από το ΕΚΦΕ Σερρών

6. Μετουσίωση πρωτεϊνών

Από το ΕΚΦΕ Μαγνησίας

7. Ανίχνευση πρωτεϊνών

Από το ΕΚΦΕ Μαγνησίας

8. Μετουσίωση πρωτεϊνών

Από το ΕΚΦΕ Ν. Σύρνης

9. Χρήση μικροσκοπίου

Από το ΕΚΦΕ Ν. Σύρνης