1. Στέργιος Ναστόπουλος
  2. Νίκος Παπασταματίου
  3. Γιάννης Παπαδάκης