1. Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  2. Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  3. Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  4. Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά Στοιχεία της Διδασκαλίας, ΠΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  5. Xyla Eleni
  6. Σμαράγδα Παπαδοπούλου
  7. Νίκος Παπασταματίου
  8. Στέργιος Ναστόπουλος
  9. Elena Elliniadou