Τεστ γνώσεων Βιολογίας

Ερωτήσεις Εξάσκησης

Ερωτήσεις
Σωστού ή Λάθους Πανελλαδικών
Στοιχεία Ερώτησης
Κεφάλαιο 4. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA
Α/Α Ερωτήσεις
Μόρια Μονάδες
Επίπεδο
Πηγή
Η Επίδοσή σου
Η Βαθμολογία σου Σύνολο Βαθμών
Η Απόδοσή σου
Ο χρόνος σου
Απάντηση