Τεστ γνώσεων Βιολογίας

Ερωτήσεις Εξάσκησης

Ερωτήσεις
Πολλαπλής Επιλογής Πανελλαδικών
Στοιχεία Ερώτησης
Κεφάλαιο 1. Το γενετικό υλικό
Α/Α Ερωτήσεις
Μόρια Μονάδες
Επίπεδο
Πηγή
Η Επίδοσή σου
Η Βαθμολογία σου Σύνολο Βαθμών
Η Απόδοσή σου
Ο χρόνος σου
Απάντηση