ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

1. Παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα

Από το ΕΚΦΕ Σερρών